Kontingenten til Bekhterev Norge er 200 kroner for 2020.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.